Startsida | Massage | Laser

Laser

Allmänt om laser
Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad. Sedan dess har mer än 2500 studier publicerats från mer än 80 länder. Laserterapi är idag en vanlig behandlingsmetod i de flesta länder.

Terapi med medicinsk lågeffektslaser (MID och LLLT) är smärtfri och helt riskfri. Lågeffektslasern startar självläkningsprocessen i kroppen och man har goda resultat på åkommor såsom Muskel-och ledbesvär, Värk, Känselbortfall, Inflammationer, Sårinfektioner; Ödem, Nervskador, Hälsporre, Tennis- och golfarmbåge, Idrottsskador m.m.
Varje tillstånd kräver sin speciella behandlingsplan och naturligtvis finns det fler tillstånd och symptom som kan behandlas.

Biostimulering är ytterst rent ljus som påverkar cellfunktioner och stimulerar kroppens eget immunförsvar. Principen är lika enkel som genial. Hjälp till självhjälp

Vad är en laser?
En laser är en ljuskälla som avger ett ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd. Laserljuset har långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?
Lasrar inom medicinen är av olika slag men de kan indelas i huvudgrupper:

MSM | Kolloidalt silver | Salva och lotion
Vad behandlas med lågeffektslaser?
Den lasertyp vi använder är en så kallad GaAs-lasern (904 nm, infrarött – osynligt ljus)
Som är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öron inflammationer, fläckvis håravfall m.m. kan behandlas med framgång.

Hur behandlar man?
Laserljuset kommer ut från en prob. Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?
Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?
Man brukar behandla tätare i början (var 2e – var 7e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 20 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problemen. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring till följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc. innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

Kan man få cancer av laser?
Nej! Det är en vanlig missuppfattning att man kan få cancer av laserljus. Många använder sig av begreppet strålning och tror därmed att laser har något gemensamt med radioaktiv strålning. Så är dock inte fallet.

Viktiga fördelar

Mer info
www.laser.se
www.irradia.se

Kontakt | Karta